Studio Infograph

grafisch ontwerp

Meinou de Vries

06 168 640 40

E-mail

Website

Ruimte: C1.3

Studio Infograph brengt complexe informatie in beeld.

 

Jouw onderzoek verdient aandacht! Studio Infograph maakt een ingewikkeld verhaal begrijpelijk met aantrekkelijke infographics en datavisualisaties. Zo bereik jij een breder publiek.

Bij Studio Infograph is de inhoud leidend, daarna komt de vorm. Dat zorgt voor doordachte infographics en heldere datavisualisaties. Accurate analyses combineren met aantrekkelijk design: daarom kies jij voor Studio Infograph.