Vechtclub XL voor de verbouwing

Op het voormalig OPG-terrein in Transwijk heeft Vechtclub XL in 2012 haar deuren geopend. Vechtclub XL is een ketenbroedplaats voor creatieve ondernemers. Het pand bestaat uit ontwerpstudio’s, werkplaatsen, flexwerkplekken, presentatie- en expositieruimtes en een restaurant. Circa 120 huurders met ontwerpend en productief vermogen vormen samen een groot professioneel netwerk dat zo’n vijftig uiteenlopende disciplines omvat.

Van Vechtclub naar Vechtclub XL

Vechtclub XL is in fases getransformeerd tot een creatief bedrijvencomplex van 4500 m2. Bij het ontwerpen van circa vijftig werkruimtes is rekening gehouden met de wensen van nieuwe huurders en is er gebruik gemaakt van 800 tweedehands deuren uit renovatieflats in het nabijgelegen Kanaleneiland. De naam en het ontstaan van Vechtclub XL zijn geboren in Overvecht, alwaar de ‘gewone’ Vechtclub gevestigd was; een tijdelijk initiatief met creatieve werkplaatsen en een theaterzaal in een voormalig distributiecentrum. Waar op deze plek min of meer toevallig een succesformule ontstond, gingen initiatiefnemers Boudewijn Rijff (Stortplaats van Dromen) Astrid Petersen en Jet van Zwieten met Vechtclub XL een stap verder. Zij werken sinds de oprichting doelgericht aan de creatieve hotspot. Inmiddels is Lotte Walrave (beheer en programmering) bij het team gevoegd en wordt er samengewerkt met huurder en horecapartner De Klub, het restaurant dat in 2014 haar deuren opende.

Onafhankelijk

Om te kunnen starten met de verbouwing van het complex is er in 2011 een succesvolle crowdfundingscampagne opgezet. Zo kwam €65.000 voor de ontwikkeling van Vechtclub XL beschikbaar. Een groot deel van de ondernemers die een werkruimte bij de broedplaats huren hebben middels dit traject mee kunnen investeren in de plek. Met een bedrijfslening bij de Triodos Bank is vervolgens de aanvullende financiering gedekt.

foto: Jorgen Koolwijk

foto: Jorgen Koolwijk

Mix en meerwaarde

Vechtclub XL is een brandpunt van cultureel ondernemerschap, waarbij het draait om samenwerken, innoveren, ontmoeten en van elkaar leren. Om dit te bereiken worden er regelmatig ontmoetingen georganiseerd en is er een mix van creatieve disciplines samengesteld: van starter tot gevestigde orde, van denker tot uitvoerder. Huurders dienen ondernemend te zijn, moeten openstaan voor samenwerkingen en dienen hun creativiteit toegepast in te zetten. Deze zorgvuldige selectie pakt goed uit: kennis, materiaal en netwerk worden met elkaar gedeeld. Om te innoveren en grotere opdrachten aan te kunnen worden er volop samenwerkingen aangegaan.

“De kracht van Vechtclub XL is dat het een organische ontwikkeling pur sang is. De grote betrokkenheid van de initiatiefnemers en de huurders is hierbij van onmisbare waarde.”

Anne Seghers (de Architect 2013)

Publieke betekenis

Naast het realiseren van werkplaatsen wordt er ook publieke betekenis aan Vechtclub XL geven. Horecapartner De Klub zorgt voor een sfeervolle ontmoetingsplek met koffie, patisserie en maaltijden. Daarnaast worden publieke evenementen in de aangrenzende zaal en expositieruimtes gefaciliteerd, zoals concerten, lezingen, boekpresentaties. filmvertoningen, debatten en exposities. Hierbij staan verbinding, kwaliteit en toegankelijkheid centraal.

Toekomst

Het voormalige OPG-terrein is door de gemeente aangekocht met het oog op sloop van de gebouwen om woningbouw te kunnen realiseren. Het huurcontract van Vechtclub XL loopt daarom tot 2020. Maar Vechtclub XL zou vanuit de huidige locatie graag een blijvende rol spelen. De mogelijkheden worden in samenwerking met de Gemeente Utrecht en Meer Merwede onderzocht. Meer Merwede is een gezamenlijke gebiedsaanpak van de Merwedekanaalzone, waar het OPG-terrein deel van uitmaakt. Dit initiatief zet zich in voor de gebiedstransformatie naar een woon- werk- en recreatiegebied.

foto: Hein Lagerweij

foto: Hein Lagerweij