Toekomstvisie OPG-terrein
Vechtclub XL is stapsgewijs gegroeid en heeft nieuwe functies aan het OPG-terrein toegevoegd. Er is zodoende een sterke band ontstaan met de omgeving en een gebiedsvisie ontwikkeld.

Kernpunten

  1. Behoud enkele bestaande panden en combineer deze met nieuwbouw,
  2. mix bestaande functies met nieuwe woonfuncties,
  3. kies voor een innovatieve en duurzame inrichting van de openbare buitenruimte.

Het OPG-terrein wordt een nieuwe verbindingszone tussen Kanaleneiland en het zich steeds verder uitbreidende stadscentrum. In dit gebied, waar gewoond gaat worden met een hoge dichtheid zien we een belangrijke rol voor Vechtclub XL weggelegd; een bruisende hub waar ontmoeting, beleving, gezondheid en inspiratie centraal staan.

Toekomst OPG-terrein plankaart openbare ruimte door LINT

Impressie door LINT

Kopen!

Vechtclub XL huurt ca. 5000 m2 van de Gemeente Utrecht. Het contract loopt tot 2020. Wij zouden het gehuurde pand op het OPG-terrein graag aankopen.

Exploiteren bestaand vastgoed
Niet alleen het gebouw van Vechtclub Xl maar ook andere panden op het terrein hebben historische waarde en karakter. Vechtclub XL kan deze panden exploiteren en publieke functies voor de wijk waarborgen. Denk aan een gezondheidscentrum, klimhal, markthal en horeca.

Gebouw M vrijstaand

schets depot kanaalweg door RHAW architecture

Beheer buitenruimte
Vechtclub Xl pleit voor stadslandbouw in de publieke ruimte. Het beheer nemen wij graag in eigen hand. De omliggende horeca kan de verse producten direct verwerken in gerechten, thee en sappen.

Moodboard OPG-terrein door LINT

sfeerimpressie door LINT

Openbare ruimte
Voor het OPG-terrein zien we een innovatieve inrichting van de openbare ruimte waarin verschillende opgaven worden opgelost. Zo kan een nieuwe inrichting zorgen voor een goede klimaatadaptatie van steden, een toenemende ecologische rijkdom en een verbeterde verblijfskwaliteit en gezondheid.

Impressie openbare ruimte OPG-terrein door LINT

impressie door LINT

Stadslabs: Anders Werken met urgente opgaven
In het kader van nieuwe vormen van stadmaken heeft het Stimuleringsfonds een landelijke open oproep uitgeschreven, gericht op de ondersteuning van labs waarin op vernieuwende wij ze aan de stad wordt gewerkt. Vechtclub XL werd geselecteerd en wordt zowel financieel als inhoudelijk ondersteund.

Team

Gerwin de Vries
FLUX landscape architecture

Charlotte Ernst
Charlotte Ernst stedenbouw

Rolf Reichardt
RHAW architecture

Met een team aan kundige en ervaren huurders van Vechtclub XL werken we aan onze toekomstvisie en is er een uitgebreid OPG-werkboek ontwikkeld.Heeft u interesse om dit document in te zien en verder met ons in gesprek te gaan? Maak een afspraak!

Samenwerken
We blijven graag ons netwerk inzetten en meedenken met de Gemeente over de toekomst van het gebied, mits er concreet zicht is op een permanente rol op het OPG-terrein.